געלבויט דעם אייבערשטן אז מיר לייגן כסדר ארויף די פרישע שיעורים, דרשות, און מסיבות פון ראש ישיבה שליט"א אויפן אוידא אפטיילונג פונעם וועבסייט. עס איז ב"ה הערליך מסודר און גרייט ארויפצולייגן אויף א מוזיק פלעיער, עס זענען פארטיגע עם-פי-טרי פיילט, מיט א שיינע אלבום ארט, און אויסגעפילט אלע אינפאמאציע ווי אלבום, דזשענער, און ארטיסט כדי מ'זאל קענען גרינג טרעפן די שיעורים אויף די מוזיק פלעיערס.
אזוי אויך ווערט כסדר ארויפגעלייגט די שיעורים מוהרא"ש זי"ע שיין מסודר אין פאלדערס, יעדע סדרה אין אן עקסטער פאלדער.
דער אוידיא אפטיילונג קען נאך אביסל פארבעסערט ווערן, עס קאסט גרויסע געלטער עס אינגאנצן צו פארענדיגן, ווער עס וויל האבן א חלק אין דעם גרויס זיכוי הרבים קען מנדב זיין פארן וועבסייט דא.
אוידא שיעורים
 
שמעו ותחי נפשכם