מיט פרייד איז געווארן אויפגענומען די גוטע נייעס אז די וואך האט אוקריינע געעפנט די גרעניצן פון אמעריקע, זיי ערלויבן שוין אריינצוקומען צו זיי אין לאנד פון אמעריקע, דערווייל איז עס אבער נאר בתנאי אז מ'שפארט זיך דארט איין פאר צוויי וואכן.
דאס איז גאר גוטע נייעס פאר אזויפיל אמעריקאנע אידן וואס ווילן פארן צום הייליגן רבינ'ס ציון אויף ראש השנה, און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועלן בקרוב ווערן אראפגענומען אלע באגרעניצונגען.
איש בל יעדר!