דער גלאנציגער סמארטפאון וואס רייסט שטיקער פון די שענסטע משפחות, און פילע ווייבלעך און אינגעלייט וואס זענען געווארן עדיקטעד דערצו כאפן בכלל נישט וואס פארא געפערליכע חורבנות עס מאכט זיי אן, עס רייסט אפ ר"ל עלטערן פון קינדער, און צוברעכט זייער משפחות.
דער ראש ישיבה שליט"א זענדיגע דעם גרויסן חורבן, איז ארויסגעקומען מיט א גאר הארץ רייסענדע רוף צו עלטערן: "געוואלד טאטעס און מאמעס: א סמארטפאון איז א שרעקליכע זאך, עס מאכט גאר שווערע שאדענס צום חינוך פון די טייערע קינדער, דיין קינד איז אליין... זיין הערצעלע וויינט... ער ווארט אויף ווארעמקייט פון טאטי... ליבשאפט פון מאמי..."
דרוקט דא פאר דעם קליפ.