עס איז אונז א שמחה צו לאזן וויסן פאר אלע תושבי ארץ הקודש בכלל און פאר תושבי ירושלים בפרט איבער די הפצה צענטער ירושלים עיה"ק.
דארט וועט איר בעז"ה קענען באקומען אלע דרשות שיעורים פונעם ראש ישיבה.
צום ביישפיל, אַן 'עס-די קארטל', אדער א 'יו-עס-בי סטיק' אנגעפילט מיט אלע הערליכע ניגונים אלבום, נוסחאות אלבום, און ארום 500 דרשות חיזוק פונעם ראש ישיבה שליט"א, קענט איר דארט באקומען פאר די נישטיגע סומע פון בלויז 18 שקל (דאס קומט אויס בערך 5 אמעריקאנע דאלער...).
אזוי אויך קען מען זיך איינשרייבן פאר נסיעות צום ציון הק' פון מוהרא"ש זי"ע אין יבנאל עיר ברסלב. די נסיעות פארן ארויס כסדר פון ירושלים עיה"ק, פון בני ברק און נאך שטעט ברחבי ארצנו הקדושה. (קומענדיגע נסיעה פארט ארויס קומענדיגן דאנערשטאג פרשת ראה, כ"ח אב, אום 11 אינדערפרי הבעל"ט)
 
פאר דאס אלעס און נאך קען מער רופן אויפן נומער 052-7644-664