זמנים פאר יום טוב סוכות אין היכל הקודש וויליאמסבורג בנשיאות הראש ישיבה שליט"א
סוכות
שיעור בבלי וירושלמי...........................9:30
שחרית יום א' וב'...............................10:00
מנחה יום א' וב'..................................7:00
חול המועד סוכות
שיעור בבלי וירושלמי..........................9:30
שחרית בכל יום................................10:00
מנחה מעריב.....................................7:00
סעודת הילולא רבתי פון רבינו ז"ל מאנטאג נאכט חול המועד אינעם גרויסן סוכה בשעה 7:30
הושענא רבה
ליינען משנה תורה.....................נאך מעריב
שיעור בבלי וירושלמי.........................8:00
שחרית...........................................8:30
שמיני עצרת
שיעור בבלי וירושלמי........................9:30
שחרית.........................................10:00
מנחה...........................................6:30
דערנאך זיך געזעגענען פון די סוכה
שמחת תורה
שיעור בבלי וירושלמי......................8:30
שחרית........................................9:00
מנחה..........................................6:15
א פרייליכן יום טוב - הגבאים