היינט מיטוואך משפטים אווענט קומט בעז"ה פאר א מסיבה לטובת די כולל היכל הקודש אין וויליאמסבורג, בראשות פונעם ראש ישיבה שליט"א, ווי אינגעלייט וואס תורתם אמונתם הארעווען זיך צו משלים זיין בש"ס ופוסקים והוראה.
דער טיי אווענט קומט פאר אין שטוב פון מו"ה יצחק משה רייך הי"ו אויף 1515 54סטע גאס.
כי טוב סחרה מכל סחורה
 
בריוו פונעם ראש ישיבה איבער די חשיבות פונעם כולל היכל הקודש