זונטאג נאכמיטאג פסח שני וועט בעז"ה פארקומען א טיי אווענט אין מאנסי אין שטוב פון האברך החשוב שאולי גאנץ ני"ו אויף 13 פעירוויו טערעס, עירמאנט (Farview Terrace Airmont NY 10901)
די אידן אין מאנסי און ארום וועלן האבן די געלעגענהייט צו שטיצן די הייליגע כולל, וואס איז נישט איר'ס גלייכן אין דער וועלט, ווי אינגעלייט דארף גארנישט נאר די הייליגע תורה, און זיצן און לערנען פלייסיג.
 
דער ראש ישיבה וועט זיך אי"ה באטייליגן ביים טיי אווענט, און רעדן דברי התחזקות אום צען אזייגער.