א גאר דראמאטישער נייער ווידיא, וואס וועט אויפשאקלען דאס הארץ פון יעדעם וואס זעטע איז נארוואס ארויסגעקומען. אויפן ווידיא זעט מען ווי א ניגון ווי א קינד וויינט צו זיינע עלטערן, ער געבט ארויס זיינע געפילן ווי ער שפירט זיך נישט אזוי אינטערעסאנט ביי זיינע עלטערן, ווייל זיי זענען פאר'שיכור'ט אינעם טעלעפאן.
דער ראש ישיבה שליט"א האט באשלאסן דאס ארויסצוגעבן, כדי אונז אויפצואוועקן, און אונז ווייזן וויאזוי מען זעט אויס, און ווי די סמארטפאון וואס מ'ברענגט אהיים, רייסט אפ קינדער פון עלטערן, און די קינדער וואקסן נעבעך אויף ווי לעבעדיגע יתומים ה"י.
זעט דא דעם נייעם מוזיק ווידיא