פון טיפן הארצן טוהן מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר אונזער חשובער ראש ישיבה שליט"א צום שידוך שליסן פון זיין זוהן הבחור החתן אלחנן חיים ראטה הי"ו עב"ג הרב ר' מרדכי אינדיג שליט"א מנהל מוסדותינו הקדושים.
 
די לחיים/ווארט/תנאים איז פארגעקומען דאנערשטיג נאכט פרשת שופטים תש"פ אין קרית ברסלב ליבערטי נ"י
 
דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל זיין א קשר של קיימא און א בנין עדי עד, זיי זאלן זוכה זיין אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל, דורות ישרים ומבורכים און די עלטערן שיחיו זאל זען אסאך אידיש נחת ביי דעם קינד און ביי אלע קינדער געזונטערהייט, אמן
ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל