מיט גרויס פרייד ווערט אויפגענומען די נייעס אז דער פערטער באנד פונעם ספר "עצתו אמונה" - שאלות ותשובות פונעם ראש ישיבה שליט"א, איז שוין דא צו באקומען אין א ווייכע דעקל פארמאט.
אויך איז שוין ברוך ה' דא צו באקומען עצתו אמונה חלק ג' שיין געבינדען מיט הארטע דעקלעך ביי די מפיצים.
חכם לב יקח מצוות - מען קען זיך משתתף זיין און האבן א חלק אין די געוואלדיגע זיכוי הרבים פונעם קומענדיגן חלק. מען קען איבערגעבן א נדבה פערזענליך פאר'ן ראש ישיבה שליט"א, אדער רופט -831-1391 -347 צו געבן א קרעדיט קארד דורכ'ן טעלעפאן, אזוי אויך קען מען שיקן אן אימעיל צו org.kerenhadfusa@mail און צושרייבן צום סאבזשעקט ליין "עצתו אמונה חלק ה'".