עס איז א גרויסע שמחה צו לאזן וויסן אז עס איז נארוואס ערשינען די הערליכע וועלט בארימטע שיעורים אין תנ"ך פונעם ראש ישיבה שליט"א.
די שיעורים אין תנ"ך ספעצילע בארימט מיט די קלארקייט וואס דער ראש ישיבה שליט"א האט פארגעלערענט, און ווי ער נעמט ארויס די חיזוק און מוסר פון די הייליגע פסוקים וואס מיר דארפן מיטנעמען אויפן טאג טעגליכן לעבן.
יעצט זענען מיר צופרידן צו מעלדן אז עס איז שוין דא צו באקומען ביי די מפיצים. אין קעמפ אויף 177 אלד רוט 17, מאנטיסעלא.  אדער קען מען רופן אויף 347-509-4908. אזוי אויך קען מען עס דאונלאודן פון דראפ באקס.
בעזר ה' וועלן די איבעריגע ספרי תנ"ך פארגעלערענט דורכן ראש ישיבה ערשיינען בקרוב.
לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דבר ה'