אזוי ווי יעדן חודש, וועט מיטן אייבערשטנס הילף ווידער פארקומען די שיינע פרויען צוזאם קומען, ווי עס וועלן זיך צוזאם קומען די חשובע פרויען שתחי' און זיך מחזק זיין איינע דעם צווייטן, און וועלן זיך מחי' זיין מיט די שיינע ווערטער וואס דער ראש ישיבה האט געלאזט רעקארדירן ספעציעל פאר די פרויען.
 
פאלגענד זענען די צייטן און לאקאציעס:
וויליאסמבורג: 27 סקילמאן סט. - אי"ה היינט אווענט מיטוואך בחוקותי (מאי 29) אום 9:00 אוונעט
קרית יואל: 6 גארפיעלד רד. - אי"ה היינט אווענט מיטוואך בחוקותי (מאי 29) אום 9:00 אוונעט
דזשערסי סיטי: 159 פולטאן סט. - אי"ה היינט אווענט מיטוואך בחוקותי (מאי 29) אום 9:00 אוונעט
מאנסי: 32 דאלסאן רד. - אי"ה מאנטאג במדבר (יוני 3) אום 8:30 אוונעט
קענווי איילענד (ענגלאנד): אפדיעט: 1 סאנינגדעיל - אי"ה דינסטאג במדבר (יוני 4) אום 8:30 אווענט
ירושלים עיה"ק: רופט פאר אינפארמאציע 0583275645 - אי"ה זונטאג במדבר, כ"ח אייר אום 8:30 אוונעט