נאך צוויי טעג געבליבן צו קויפן טיקעטס צום גרויסן סיום מסכת עירובין וואס וועט פארקומען קומענדיגן מוצאי שבת פרשת תולדות תשפ"א אין וויליאמסבורג  
מען קען יעצט קויפן טיקעטס ביים קליקן דעם לינק קליקט דא