מטעם קול הלשון פון ארץ ישראל איז געמאלדן געווארן א בשורה טובה, אז צוליב די פילע פארלאנגען, וואס רופן אריין צו הערן דעם ראש ישיבה'ס שיעורים, האבן זיי צוגעשטעלט א דירעקטע ליין, ווי מ'וועט קענען אנקומען תיכף צום ראש ישיבה'ס שיעורים.
דער נייער נומער איז 073-2951514 (פון אמעריקע 011-972-73-295-1514)
 
שמעו ותחי נפשכם