א געוואלדיגע שמחה הערשט צווישן אנשי שלומינו, בפרט ביי די מתפללי בית המדרש היכל הקודש קרית יואל (העיס). ווען עס איז ב"ה געבוירן געווארן א אינגל למזל טוב צו הרב יואל פארקאש שליט"א, גבאי פון בית המדרש.
דער שלום זכור וועט פארקומען אי"ה דעם שב"ק ביים בעל שמחה אינדערהיים אויף 17 חברון רד. #101.
 
"כשזכר בא לעולם, חסד בא לעולם" (ספר המידות, אות בנים סימן ק"ב)