פרייליכע נייעס: פון קרן הדפסה ווערט געמאלדן א נייע מעמבערשיפ פראגראם, וואס וועט געבן פארשידענע נוצליכע עקסלוסיוו בענעפיטן פאר אירע מיטגלידער.
 
אויטאמאיש אלע גליונות צום טיר: צום ערשט וועלן אלע פריים מעמבערס אויטאמאטיש באקומען אויף די פאסט יעדע וואך "אלע" וועכענטליכע גליונות און קונטרסים וואס ווערט ארויסגעגעבן, נישט באגרעניצט צי עס קומט ארויס יעדע וואך צי נישט, דאס הייסט איר וועט באקומען אלע אידישע גליונות, סיי וואס מען אפערט שוין ביז יעצט סובסקריבשאנס, און סיי וואס מען אפפערט נישט קיין סובסקריבשאן, און אין דעם איז אריינגערעכענט אויך די וועכענטליכע גליונות און קונטרסים וואס וועלן ארויסקומען בעז"ה פון יעצט און ווייטער, וואס ער וועט באקומען צוגעשיקט אהיים יעדע וואך.
 
פריאריטי דעליווערי: ווי באקאנט איז די פאסט דעליווערי לעצטענס זייער שפעט, און טראץ אונזערע שטארקסטע באמיאונגען, קען זיך מאכן אז די גליונות פארשפעטיגן. מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט דאס נישט פאסירן פאר פריים מעמבערס. זיי וועלן באקומען אפגעשיקט אלע גליונות מיט שנעלע דעליווערי, און וועלן עס באקומען דאס שנעלסטע וואס מעגליך. 
 
אנלימיטעד דיסקאונטס: עקסטער באקומען די פריים מעמבערס א ספעשל באנוס: 10% דיסקאונט אויף "אלעס" פון די הונדערטער פראדוקטן אויף ברסלב סענטער געשעפט, אריינגערעכענט ספרים, קונטרים אויף אידיש, ענגליש און לשון הקודש, סידיס צו הערן אדער צו זען, און נאך פילע פראדוקטן, וואס וואקסט כסדר מיט יעדן טאג.
 
די וועכענטליכע גליונות און קונטרסים וואס די פריים מעמבערס באקומען שוין יעצט איז: עצתו אמונה, אשר היה אל יואל, בית נצחי, גליון היכל הקודש, גליון סיפורי מעשיות, קרית ברסלב בלעטל, אזוי אויך וועלן זיי באקומען בעז"ה יעדע וואך די אדערע פארשידענע וועכענטליכע גליונות וואס קומען ארויס אדער וועלן ארויסקומען אין די צוקונפט.
 
די פרייז צו ווערן א פריים מעמעבער איז $24.99 א וואך.
 
רופט שוין 718-387-2691 עקסטענשאן 3.