די וואך דינסטאג האבן די בחורים פון ישיבה און אנשי שלומינו זיך מיטגעפריידט ביי די חתונה פון החתן יושע ראבינאוויטש הי"ו, א זון פון האדמו"ר מביאלא שליט"א, וואס איז געגאנגען אונטער די חופה עב"ג בת האדמו"ר מנאדבורנא שליט"א פון בית שמש.


די חתונה איז פארגעקומען אין שטאט בארא פארק, עס איז געווען גאר א פרייליכע חתונה, די בחורים האבן געטאנצן און משמח געווען אויף גאר א שיינעם פארנעם.

שמח תשמח רעים האהובים!