תושבי לעיקוואוד האבן אויפגענומען מיט גרויס שמחה אז דער ראש ישיבה שליט"א האט אנגענומען די איינלאדענונג פון ביהמ"ד ברסלב צו געבן דארט א שיעור.
 
קומענדיגן דאנערשטאג תורמה אווענט, ר"ח אדר, 9:30 אווענט וועט דער ראש ישיבה שליט"א ערשיינען צו מעריב אינעם ברסלבער ביהמ"ד אויף 423 6טע סט. און דערנאך וועט פארקומען דער שיעור.