היינט אינדערפרי האט זיך דער ראש ישיבה שליט"א ארויסגעלאזט פון שטאט צו באזוכן דעם שטעטל קרית ברסלב ליבערטי, דער ראש ישיבה שליט"א איז אנגעקומען אין בית המדרש בשעת דער כולל בוקר איז געווען פיל מיט אינגעלייט וואס האבן געלערענט פלייסיג, פון וואס דער ראש ישיבה שליט"א ער האט זייער הנאה געהאט.
דערנאך האט מען געדאווענט צוזאמען, און נאכן דאווענען האט דער ראש ישיבה שליט"א פארגעלערנט דער דף גמרא בבלי און דערנאך ארום גערעדט שטארקע יסודות וויאזוי עלטערן און מלמדים דארפן רעדן צו קינדער בפרט אין די ענין וויאזוי זיך צו היטן אין עינים פון קדושה, (מ'קען עס הערן אויפן קול ברסלב האטליין, און אזוי אויך אויפן אוצרות ברסלב דראפ-באקס פעידזש - נאכן שיעור גמרא)
נאכדעם האט דער ראש ישיבה שליט"א באזוכט די חדר, ווי דער ראש ישיבה האט געשמועסט מיט די טייערע קינדערלעך, דער ראש ישיבה האט געפרעגט די קינדער "ווער ווייסט וויאזוי די הייליגע רבי איז געווארן רבי?" האט דער ראש ישיבה אויסגעפירט "ווייל ער האט אסאך גערעדט צו די אייבערשטער" און דערנאך האט ער געבעטן יעדע אינגל זאל פארציילן "א מעשה פון תפלה" ווי ער האט געהאט א פראבלעם, און ער האט געבעטן דעם אייבערשטן, און דער אייבישטער האט געהאלפן.
דער ראש ישיבה האט דערנאך געזאגט פאר די קינדער אז ער גייט ברענגען א מתנה פאר יעדן אינגל נעקסטע מאל.
דערנאך איז די ראש ישיבה שליט"א געגאנגען באזיכן די מיידלעך אין בית פייגא סקול ווי ער האט גערעדט צו זיי הדרכה וויאזוי זיך צו פירן ערליך און מאכן א נחת רוח פאר'ן אייבערשטן, און אזוי אויך זעהן צו פאלגן די לערערן אלעס וואס זיי היייסן, אויך האט די ראש ישיבה שליט"א ארום גערעדט די שיינקייט פון גיין אנגעטוהן צניעות'דיג און ווי די הייליגע רבי'ס מאמע (וואס די סקול הייסט נאך איר) איז געגאנגען אנגעטוהן מיט א געוואלדיגע צניעות פון וואס מען דארף זיך אפלערנען פאר אונז אויך.
דער ציבור אנשי שלומינו האט געהאט א שטארקע חיזוק פונעם באזוך.
די דרשה פון ראש ישיבה אין חדר צו זען