לעצטע אפדעיטס

נעמט א חלק

נעמט א חלק אין די הוצאות, און איר האט א גלייכער חלק אין די געוואלדיגע שכר וואס דער אייבערשטער געבט פאר דער וואס איז מקרב אידן צו אים.
זייט אייך משתתף
click to play video

א ווארט

פונעם ראש ישיבה

ווער ס'האט מחשבות זרות ארויס פון בית מדרש!!