נעמט א חלק

נעמט א חלק אין די הוצאות, און איר האט א גלייכער חלק אין די געוואלדיגע שכר וואס דער אייבערשטער געבט פאר דער וואס איז מקרב אידן צו אים.
זייט אייך משתתף
click to play video

א ווארט

פונעם ראש ישיבה

זיי נישט דער ממוכן וואס מוז זיך אלץ אנרופן: עך ס'נישט גוט!