געלויבט השי"ת אז טויזנטער אידן פון איבער די וועלט האבן זיך אנגערופן מיט זייער ווארים הארץ און ביישטייערט צום קאמפיין, און האט היינט אינדערפרי 10:00 שוין דערגרייכט דעם ארגינעלן ציל פון א האלבע מיליאן דאלער.
תיכף האבן זיך פרישע מעטשערס אנגערופן אויפצוהייבן דעם ציל ביז 750 טויזענט. און ב"ה אז דער עולם רופט זיך ווארעם אן און יעצט 2:40 נאכמיטאג איז שוין אריינגעקומען איבער האלב פונעם באנוס גאול.
דער קאמפיין קומט שוין נענטער און נענטער צום ענדיגן, מורי ורבותי: איר האט יעצט א זעלטענע געלעגענהייט צו מנדב זיין פאר די הייליגע ברסלבע מוסדות וואס פארשפרייט אזויפיל ליכטיגקייט אויף דער וועלט, אזויפיל אמונה, אזויפיל שטארקייט אין אידישע הערצער, און יעדע דאלער וואס איר געט וועט ווערן 4 דאלער. 50 דאלער וועט ווערן 200. כאפטס אריין ווילאנג דער קאמפיין האלט אן.
איר קענט געבן דעם נדבה לכבוד איינע פון די איבער הונדערט טיעמס פון עסקנים וואס האבן אויף זיך גענומען א ציל. איר קענט צושרייבן עטליכע ווארימע ווערטער לכבוד, אדער לכבוד וועם נאר איר ווילט
Arele Shapiro
Ari Fisch
Ari Kraus
Ari Weberman
Avraham Baruch Lazarovitsh
Avraimel Tikolski
Avrum Duvid Lax
Avrum Eli Friedrich
Avrum Hersh Weberman
Avrum Moshe Strasser
Avrum Shia Altman
Avrum Shia Weberman
Avrumy Ruttner
Bentzi Cziment
Bentzi Jacobowitz
Bentzi Landau
Binyamin Bleich
Burech Jacobowitz
Burech Mordechai Fekete
Chaim Meir Erps
Chaim Yitzchok Goldstein
Chaim Yoel Fischer
Chaim Yosef Rosenberg
Chaim Zanvil Appeldorfer
Chesky Samet
Chizik Yomi Members
Chizik Yomi Status
Devorie Neuman / Fromer
Duddy Deutch
Duddy Ruttner
Duvid Pamerantz
Duvid Rabinowitz
Efraim Levy
Efroiyem Frommer
Eli Knoll
Eli Mizrahi
Family Levy - Chesky, Yoely, Ushy, Lipa
Gedalya Appel
Heinech Indig
Hershy Baum
Hershy Katz
Hershy Sabel
Hershy Schnitzler
Hillel Lebowitz
Isaac Appel
Isaac Roth
Issac Roth
Leiby Appel
Leiby Roth
Leivy Yitzchok Zafer
Lipa Mandel
Lipa Schwartz
Mechy Rosenfeld
Meilech Gross S.E.G.
Meilech Sharf
Meilich Weiser
Meir Reinitz
Menachem Steinberg
Menashe Itzkowitz
Michoel Altman
Mordechai Aron Halpern
Mordechai Caplan
Mordechai Heimlich
Moshe Arya Schnitzler
Moshe Einhorn
Moshe Farkas
Moshe Rosenberg
Moshe Yechial Feldman
Motty Herzog
Motty Rosenfeld
Nachman Nussen Kraus
Nachmen Yakobovitch
Nachmen Yisroel Jacobowitz
Nuchem Brill
Nussen Shwartz
Pinny Glick & Mendy Gold
R' Yiddel Lichtenshtein
Reuven Berenbaum
Sendy Roth
Shabsi Marcus
Shabsi Mizrachi
Shaul Yitzchok Gantz
Shaya Eidlis
Shia Lazer Glick
Shimmy Endsweig
Shimmy Portugal
Shimmy Schwartz
Shimmy Ziegler
Shimon Levy
Shimshon Hersh Teitelbaum
Shloimy Kraus
Shlome Jacobowitz
Shlome Shtrau
Shlomo Dana
Shlomy Shwartz
Shmiel Duvid Braun
Shmilly Schmeltzer
Shmily Sabovitz
Shulem Follman
Shulem Schnitzler
Shuly Pinter
Sol Gross
Sruly Kraus
Usher Ber Indorsky
Usher Yakov Blum
Yaakov Fried
Yaakov Jacobowitz
Yakov Tzvi Jungreisz
Yanky Fisch
Yanky Lesser
Yida Leib Weiss
Yiddy Freund
Yisroel Menachem Rosenberg
Yisroel Moshe Goldman
Yitzchok Aron Weinberg
Yitzchok Hersh Hoffman
Yitzchok Levy
Yitzchok Moshe Reich
Yitzchok Ruttner
Yoel Feder
Yoel Landau
Yoel Mendlowitz
Yoel Moskowitz
Yoel Rosenberg
Yoel Teitelbaum
Yoel Weberman
Yoelish Krausz
Yoina Zabel
Yoinah Zinger
Yosef Shaul Friedman
Yossi Jacobowitz
Yossi Mermelstein
Yossy Lunger
Yossy Prero
YSFR
Zalmen Leib Zilber
Zevy Deutsch
איציק מנדלוביץ
חיזוק יומי מתורגם
נתנאל פארקאש
שומר שבת
שמוליק בלעדי