בעזהשי"ת
א שיינע חבורה פון היכל הקודש תלמידים האבן זיך צאמגענומען צו עפענען א נייע חבורה אין עיר הקודש ירושלים, מיטן ציל זיך צו קענען מחזק זיין מיט די עצות פון הייליגן רבין.
די קומענדיגע שיעור אין היכל הקודש - ירושלים וועט אי"ה פארקומען היינט דינסטאג – ט"ז אייר, 7:00 אווענט אין בית המדרש "ביאלא בני ברק", רחוב אבינדב 20 אין ירושלים, אקעגן די שטיבלאך "אור הצפון".