מיט גרויס שמחה נעמען די ירושלימ'ער איינוואוינער אויף די בשורה אז בעז"ה היינט ביינאכט וועט פארקומען א "כינוס תלמידי היכל הקודש" אין ירושלים עיה"ק פאר די פילע בחורים און אינגעלייט פון ירושלים עיר הקודש וואס לעבן מיטן ראש ישיבה'ס שיעורים און פרובירן צו גיין מיט דעם, ווי מ'וועט זיך בעז"ה צוזאם נעמען זיך מחזק צו זיין אינאיינעם.
דער כינוס וועט בעז"ה פארקומען היינט דינסטאג וישלח י"ב כסלו אום 7:00 אווענט אין ביהמ"ד ביאלא ב"ב, אויף רחוב אבינדב 20.
 
איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק