די הייליגע ברסלבע מוסדות איז שוין באקאנט אויף די גאנצע וועלט, אבער וויפיל אידן די הייליגע מוסדות די דרשות און גליונות האבן שוין צוריק געברענגט צום אייבערשטן איז אוממעגליך צו וויסן.
די צענדליגע מעסעדזשעס וואס קומען אריין צום אפיס טעגליך נעמט איבער דאס הארץ:
* וויפיל אידן פארציילן ווי זיי האבן אנגעהויבן האבן אן אמתדיגע לעבן אינדערהיים מיט זייער משפחה, זיי זענען געוואר געווארן אז אויך זיי קענען האבן שלום בית און זיך דורכקומען מיט די בני בית.
* וויפיל בחורים לאזן מעסעדזשעס ווי א דרשה האט זיי געראטעוועט אין די לעצטע מינוט פון אריינפאלן אין שאול תחתית ר"ל.
* וויפיל משפחות געבן איבער אז זיי האבן זיך אויסגעלערענט אז די געשוויסטער קענען זיך ליב האבן איינער דעם צווייטן אפילו מ'האט חילוקי דעות.
* וויפיל טויזנטער אידן האבן אנגעהויבן צו לערנען יעדן טאג, נאכן געוואר ווערן אז אפילו זיי האבן נישט די כשרות / מוט / קאפ וכו' וכו' איז נאך אלץ דא א וועג פאר זיי צו זיין צוגעבינדן צו די תורה, און דורך די גרויסע כח פון די הייליגע תורה זענען זיי ארויסגעקראכן פון אלע זייערע פלאנטערנישן אין וואס זיי זענען אריינגעפאלן
* ועל כולם, וויפיל קינדער בחורים אינגעלייט מיידלעך ווייבלעך האבן אנגעהויבן צו לעבן יעדן טאג מיטן אייבערשטן. זיי האבן אנגעהויבן צו וויסן און געדענקען אז דער אייבישטער איז דא און פירט זיי אויף טריט און שריט, און ווען איינער בעוול'ט זיי ווערן זיי שוין נישט אזוי אנטוישט, און ווען זיי האבן א הצלחה אדער א דורכפאל ווייסן זיי שוין צו וועמען זיי דארפן זיך באמת ווענדן, און גיסן זיך אויס דאס הארץ כסדר צום אייבערשטן, און הייבן אן א נייע לעבן.
דער ראש ישיבה וואס געט זיך אזוי שטארק איבער צו אויפלעבן און מחזק זיין אידן, און געבט כסדר די ווארימע דרשות אין ישיבה וואס פלאמט אויף צענדליגע טויזנטער אידישע הערצער פון איבער די גאנצע וועלט, ער טוט די אלע פעולות און פירט אן די הייליגע מוסדות שלא על מנת לקבל פרס, אין דעם איז אריינגערעכט די חדר, די סקול, און די ישיבה, און נאך פילע וואוילטעטיגע פעולות וואס די הייליגע מוסדות טוען פאר אידישע קינדער.
דער ראש ישיבה האט נאך קיינמאל נישט ארויסגעשיקט אדער אפילו פארשעמט א קינד צוליב דעם וואס די עלטערן צאלן נישט קיין שכר לימוד, נישט קיין חילוק פארוואס. די בנינים זענען שוין לאנג אויסגעוואקסן און צו קליין, און עס פעלט זיך גאר נויטיג אויס א נייע בנין פאר די הייליגע מוסדות. לאמיר ארויסווייזן אונזער הכרת הטוב, און אנטקעגן קומען דעם געטרייען ראש ישיבה און צושטייער געבן ביים יעצטיגן קאמפיין, אז ער זאל זיך ווייטער קענען אפגעבן מיט די הייליגע פעולות פון פירן די מוסדות, און נישט דארפן טראגן דעם פינאנציעלן עול.
יעצט דאנערשטאג מיטאג קומט אריין די אפדעיטס פונעם קאמפיין, אז דער סכום האלט יעצט ביי ארום $280,000, רבותי עס איז נישטא מער פון קנאפע 10 שעה ביז די קאמפיין וועט פארטיג ווערן, רופט אייך אן ווארים, און געט צושטייער לכבוד איינע פון אייערע ידידים אדער באקאנטע און מאכט דעם קאמפיין פאר א קנאקעדיגע סוקסעס.
בשם השם נעשה ונצליח
 
דא האט איר די ליסטע פון די טיעמס
הכרת הטוב לראש ישיבה
לע"נ הב' שמעון הכהן ענדצווייג ע"ה
C J פישער
Garry
S. E. G.
UK Team
אברהם אלי' פרידריך
אברהם טיקאלסקי
אברהם יושע וועבערמאן
אברהם משה שטראססער
אברמי אלטמאן
אברמי פיש
אברמי רוטנער
אהרן בלוי
אהרן שלמה שווארטץ
אייזיק אפעל
אייזיק ב"ר ברוך דוד ראטה
אייזיק ווייס
אייזיק ראטה
אלחנן שטויבער
אלי מזרחי
אלי ניישטיין
אלי קנאלל
אלימלך שארף
אפרים פראממער
ארי אלבוים
ארי גוטמאן
ארי היילפערין
ארי וועבערמאן
ארי לעווי
ארי פארטוגאל
ארי פיש
ארי קרויס
אריה לייב עפשטיין
אשר יעקב בלום
אשר לעמל זוסמאן
ב. ג.
בנימין בלייך
בנציון ב"ר שמחה יאקאבאוויטש
בנציון בר"נ יאקאבאוויטש
בנציון לאנדא
בערל שניטצלער
ברוך יאקאבאוויטש
ברוך לעזעראוויטש
ברוך מרדכי פעקעטע
ברסלבער אייוועלט
ברסלבער קאווע שטיבל
גדלי' אפעל
דובי טעסללער
דוד ווייזער
דוד ניישטיין
דוד פאמעראנץ
דוד ראבינאוויטש
דודי טייטש
דודי לאקס
הילל לעבאוויטש
העניך אינדיג
הערשי בוים
הערשי זאבעל
הערשי כ"ץ
הערשי שניטצלער
זאבי דייטש
זלמן לייב זילבער
חבורת ברסלב אש צפת טבריה
חזקי זיגלער
חזקי סאמעט
חזקי שארץ
חי' ע. גליק
חיזוק יומי
חיזוק יומי מתורגם אימייל
חיזוק יומי מתורגם אינסטגרם
חיזוק יומי מתורגם וואטסאפ
חיזוק יומי מתורגם טוויטר
חיזוק יומי מתורגם טלגרם
חיזוק יומי מתורגם פייסבוק
חיים זיינוויל אפעלדארפער
חיים יוסף ראזענבערג
חיים שלום קרויס
חנה ראטה
טלפון בא"י
י. מ. כ.
יאסי ג'ברא
יאסי ווייס / פראממער
יאסי יאקאבאוויטש
יאסי לונגער
יאסי פרערא
ידי פאפלאנאש
ידי פריינד
יהושע העשיל דובדבני
יואל גאלדבערגער - Goldberger's Law Offices
יואל טייטלבוים
יואל פעדער
יואל ראזענבערג
יואל שניטצלער
יואלי אירגאס
יואלי לאנדא
יואלי מאשקאוויטש
יואלי מאשקאוויטש
יואלי מענדלאוויטש
יואלי פיש
יואליש קרויס
יודא לייב ווייס
יודל ליכטענשטיין
יודל פעלדמאן
יום טוב ארי'
יונה זאבעל
יוסף אירגאס
יוסף פריעדמאן
יושע אליעזר גליק
יושע ראבינאוויטש
יענקי היילפערין
יענקי יאקאבאוויטש
יענקי לעססער
יענקי פריעד
יענקי ראטטענבערג
יעקב איידליס
יעקב הלל פארקאש
יעקב פיש
יעקב צבי יונגרייז
יצחק אהרן וויינבערג
יצחק אפעלבוים
יצחק האפמאן
יצחק ליכטענשטיין
יצחק לעווי
יצחק מנדלוביץ
יצחק משה רייך
יצחק סאלי
יצחק רוטנער
יקותיאל פעלדמאן
ישעי' איידליס
ישראל יעקב ווייס
ישראל מ. גאלדמאן
ישראל מאיר קארסיאנסקי
ישראל מאיר ראטענבערג
ישראל שלום זעלקאוויטש
לוי יצחק זאפיר
לייבי אפעל
לייבי ראטה
ליפא מאנדעל
ליפא שווארטץ
לעזער מאסרי
מאטי היימליך
מאטי הערצאג
מאטי פיינשטיין
מאטי ראזענפעלד
מאיר רייניץ
מוישי פארקאש
מנחם יעקובזון
מנחם שטיינבערג
מנשה איצקאוויטש
מעכל ראזענפעלד
מענדי פישביין
מענדל געפנער
מרדכי אינדיג
מרת מארקוס (גאטהערער)
מרת קאהן
משה אירגאס
משה ארי' שניטצלער
משה זוסמאן
הרב משה יעקב הורוויץ
משה מארגענשטערן
משה מסרי
משה פעלדמאן
משה ראזענבערג
משפחת בלעדי
משפחת לעווי
משפחת פריעדמאן
נ.י. יאקאבאוויטש
נחום בריל
נחמן נתן ברא"מ ברדוגא
נחמן נתן ברדוגו
נחמן פילמר
נחמן שטרול
נחמן שמואל יאקאבאוויטש
נפתלי זאבעל
נתי קרויס
נתן שווארטץ
נתנאל פארקאש
סאלאמאן
סענדי ראטה
עזרא שרייבער
עפי לעווי
פייוול ראזענוואסער
פנחס דוד וועבערמאן
צעירי אשרינו
קלמן וועבערמאן
קרן הדפסה היכל הקודש ברסלב
ראובן בירנבוים
רפאל כ"ץ
שאול יצחק גאנץ
שבתי מארקוס
שבתי מזרחי
שולי פינטער
שולם שווארטצ
שימי וואגעל
שימי זיגלער
שימי פארטוגאל
שימי פיש
שימי שווארטץ
שלום יוסף ניישטיין
שלום פאלמאן
המפיץ שלום שניטלער
שלמה
שלמה האמער
שלמה יאקאבאוויטש
שלמה יאקאבאוויטש
שלמה קרויס
שלמה ראטה
שלמה שווארטץ
שלמה שווארטץ
שלמה שטראה
שמואל דוד ברוין
שמואל חיים זאבעל
שמחה בלאק
שמעי' וואקס
שרגי שטראססער
שרולי קרויס