מארגן דינסטאג נאכט ערב יום כיפור וועט דער ראש ישיבה געבן א שיעור פאר די אינגעלייט, ווי מען הערן חיזוק צום הייליגן טאג יום כיפור הבא עלינו לטובה, וואס דארף זיין אונזער עבודה פארן אייבערשטן אינעם הייליגן טאג, און וויאזוי מיר דארפן אויפנעמען דעם טאג און וויאזוי מען זאל דאס ווייטער איבערגעבן פאר אונזערע טייערע קינדער.
מען וועט הערן דיבורים פון הייליגן רבין אויפן וועג וויאזוי מוהרא"ש זי"ע האט עס איבערגעגעבן, און מיט דעם וועט מען זיך בעז"ה צוגרייטן צום הייליגן טאג יום הקדוש.
דער שיעור וועט בעז"ה פארקומען אין ביהמ"ד היכל הקודש וויליאמסבורג אויף 27 סקילמאן סט. אום 9:00 ביינאכט. מען וועט עס אויך קענען מיטהאלטן בעז"ה אין ביהמ"ד היכל הקודש אין שטעטל אויף 181 האשקי רד. און אזוי אויך אין אלע אנדערע שטעט אין ניו יארק ווי אנשי שלומינו געפונען זיך.
כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם
📚 קונטרס שמחת תורה פון מוהרא"ש אויף אידיש - בלויז $1.49
📚 קונטרס סדר הקפות נוסח ברסלב אידיש - $1.99
📖 סעט משניות $12.99

📚 פראקטישע לוח ברסלב אידיש $1.99